Kontaktmannaskap

Vi lägger stor fokus på kontinuitet när vi hjälper dig i hemmet och jobbar därför med kontaktmannaskap.

Medarbetaren som går till dig känner till bakgrundshistoria, hur du vill bli bemött och vad du tycker om. Genom att arbeta med kontaktmannaskapet skapas en effektivitet i arbetet, både utifrån tidsperspektiv och vid utförande av insatserna. Det är även lättare att planera det dagliga arbetet.

 

Kontakt med anhöriga

 

 Vi har ett nära samarbete med kundernas anhöriga. De är en stor resurs för oss när det gäller att få information om kunden när denne inte kan berätta själv. De kan komma med önskemål och förslag som vi sedan ser över. De anhöriga kan även informera oss om kundens bakgrund, vad hon/han tycker om, och hur hon/han vill ha det gällande insatserna. Detta bidrar till att vi kan arbeta mer effektivt redan från början när vi får en ny kund och även få ett nära samarbete med dess anhöriga.

 

Vi för dialoger med anhöriga via mail, personliga besök, telefon och kontaktböcker hemma hos kunden. Den anhörige kan även på internet logga in på Stockholms stads hemsida och ta del av handlingsplan och avvikelser i omsorgsdagboken.

kontaktmannaskap

OM DU VILL ATT VI KONTAKTAR DIG KAN DU FYLLA I FORMULÄRET NEDAN

Så här går du tillväga för att välja oss

 

För att välja Anki Bakkes Hemtjänst kan följande steg göras:

 

 

  • Vi informerar dig om företaget, arbetssätt, personal och de tjänster vi kan erbjuda. Du är även välkommen att besöka oss

 

  • Därefter hänvisar vi dig vidare till äldre direkt  08-80 65 65 (aldredirekt@service.stockholm.se) där ansöker du om att få komma i kontakt med en biståndshandläggare

 

  • Till biståndshandläggaren säger du att du vill välja Anki Bakkes Hemtjänst som din utförare

 

  • Biståndshandläggaren kontaktar sedan oss och gör en beställning

 

  • Vår kvalitetssamordnare bokar in ett möte med dig där ni går igenom dina behov och önskemål och upprättar på så sätt en veckoplan. Vi utser sedan en kontaktperson som kommer att ha den övergripande kontakten med dig när det gäller de vardagliga sysslorna.

Ert namn (obligatoriskt)

Ert telefonnummer (obligatoriskt)

Er epostadress (obligatoriskt)

Meddelande (obligatoriskt)