Arbetssätt

Med kunden i fokus upprättas en genomförandeplan utifrån beställt biståndsbeslut.  Genomförandeplanen går ut på att du ska kunna påverka hur insatserna ska utformas och vilka tider de ska göras. Kontaktpersonen ser till att alla önskemål samt viktig information uppdateras i planen samt vidarebefordras till samordnare och övriga medarbetare som är i kontakt med dig.

 

Via tidsredovisningsappen Paragå loggar medarbetarna när de kommer och går från dig samt fyller i de insatser de har gjort och dokumenterar avvikelser i en journal som är tillgänglig för andra medarbetare som går dit.

 

Medarbetarna verkar som din förlängda arm och ser hela tiden när behovet förändras. De återkopplar till samordnare som i sin tur återkopplar till anhöriga samt biståndshandläggare. Det kan gälla minskad eller utökad tid för en specifik insats eller en helt ny insats som kunden är i behov av.  Vi är behjälpliga att överklaga tillsammans med dig eller anhöriga om ett befintligt eller nytt biståndsbeslut ej fungerar.

 

Alla medarbetare har idbrickor för att kunna legitimera sig. De har även en mobiltelefon med sig i tjänst så att du och anhöriga alltid kan nå dem.

 

Om du eller dina anhöriga önskar att vi dokumenterar på plats i ditt hem vad vi har gjort och vem som har varit där tar vi med en kontaktbok som vi kan skriva i efter varje besök. Då kan ni själva läsa i den vid behov.

arbetssatt

OM DU VILL ATT VI KONTAKTAR DIG KAN DU FYLLA I FORMULÄRET NEDAN

Så här går du tillväga för att välja oss

 

För att välja Anki Bakkes Hemtjänst kan följande steg göras:

 

 

  • Vi informerar dig om företaget, arbetssätt, personal och de tjänster vi kan erbjuda. Du är även välkommen att besöka oss

 

  • Därefter hänvisar vi dig vidare till äldre direkt  08-80 65 65 (aldredirekt@service.stockholm.se) där ansöker du om att få komma i kontakt med en biståndshandläggare

 

  • Till biståndshandläggaren säger du att du vill välja Anki Bakkes Hemtjänst som din utförare

 

  • Biståndshandläggaren kontaktar sedan oss och gör en beställning

 

  • Vår kvalitetssamordnare bokar in ett möte med dig där ni går igenom dina behov och önskemål och upprättar på så sätt en veckoplan. Vi utser sedan en kontaktperson som kommer att ha den övergripande kontakten med dig när det gäller de vardagliga sysslorna.

Ert namn (obligatoriskt)

Ert telefonnummer (obligatoriskt)

Er epostadress (obligatoriskt)

Meddelande (obligatoriskt)